ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ -ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ-ΤΣΟΥΝΑΜΙ

 Μνημόνιο Ενεργειών 
διαχείρισης έκτακτων αναγκών Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας 
Σχολικού έτους 2023-24


 Μνημόνιο Ενεργειών 
διαχείρισης σεισμού-τσουνάμι Νηπιαγωγείου Παλαιοχώρας
Σχολικού έτους 2023-24